UPSC

En till WordPress-webbplats

Ser inte trädet för all skog

skogEtt av världens mest fascinerande träd är den amerikanska Aspen, och då speciellt den individ som kallas för Pando. Det beror lite på hur man räknar, men Pando är en av de största växterna över huvud taget, något som man först inte inser när man ser en bild av den. Pando är nämligen en hel skog på egen hand. Dessutom är det ett av världens äldsta trä över huvud taget och beräknas vara 80,000 år gammalt.

Pando är i grund och botten ett enormt rotsystem, med runt 40,000 skott ovan mark. Skott i det här fallet beskrivs då bäst som träd helt på egen hand, men rent tekniskt så är de alla ett och samma träd. För att ge en liten uppfattning om hur pass enormt Pando är: dess totala vikt uppskattas till runt 6,000 ton. Pando är, kort sagt, ett enormt träd, även om enskilda skotten bara är av ”normal” trädstorlek.

Pandos storlek och ålder blir än mer imponerande med tanke på att det område där den växer regelbundet utsätts för skogsbränder. Det gör att det är lätt att tro att ett jätteträd som Pando skulle få svårt att utvecklas, men det är faktiskt tvärtom. Pandos enorma rotsystem har inga problem med att överleva en skogsbrand, för att sedan när den är över skjuta upp med nya skott. Men skogsbränderna får den effekten att andra träd och annan växtlighet aldrig får en riktig chans att etablera sig, och därmed konkurrera ut Pando, något som annars är vanligt och gör att de flesta amerikanska Aspar aldrig blir så här enorma.


Leave a Reply

Your email address will not be published.