UPSC

En till WordPress-webbplats

Äntligen en balkong!

utemöbler

Något liknande dessa kanske?

För att vara så intresserad av växter som jag är är det inte lite förvånande att jag under större delen av mitt vuxna liv bott i lägenheter utan balkong. Att jag har en hel del spännande växter hemma är inte så konstigt, även om många tycker att en del av mina val är lite underliga, typ ”den där växten ser inte speciellt fin ut”. Men för mig så betyder inte utseendet allt, eller ens mycket, när det gäller växter. Jag är mer intresserad av dem om de har olika spännande och intressanta egenskaper, egenskaper som inte alltid är uppenbara för lekmän, som är oändligt fascinerande.

Att jag nu flyttar till en lägenhet som är mindre, men med en balkong innebär att jag kommer att kunna skaffa flera olika växter som trivs utomhus, men är svåra eller omöjliga att hålla inne. Vad det kommer att bli vet jag inte riktigt ännu, men att möjligheterna utökats mycket är klart. Faktum är att det blev just den lägenhet det blev är att den hade en balkong. Det var i princip ett av mina enda riktiga krav inför flytten – balkong eller ingenting. Det mesta andra kunde jag tänka mig att kompromissa kring, men balkong (eller uteplats) var ett krav, och då gärna en riktigt stor balkong, vilket det också blev.

Måste även börja fundera över möbler ute på balkongen, så att man kan sitta bland växterna och njuta ibland också.

När jag väl installerat mig i min nya lägenhet ska jag självklart redovisa vilka plantor jag har på balkongen, och varför det blev just dessa. Men först måste jag bli klar med flyttandet.


Grunden: Carl von Linné

linneVäxter och Sverige är intimt sammanknippade. Det är i själva verket Sverige som ligger till grunden för modern botanik tack vare Carl von Linné, den störste svenske vetenskapsmannen någonsin. Men inte bara botanik, utan även zoologi och biologi som helhet har Carl von Linné att tacka för så mycket att det är svårt att begripa idag. Vad Isaac Newton var för fysik var Linné för biologi. Vid ett hastigt påseende kan det verka lite överdrivet. Allt han gjorde var ju att ge namn åt och klassificera växter. Eller…?

Men det är faktiskt något som är extremt mycket mer komplicerat än de flesta förstår. Att klassificera växter innebär att mån måste kunna särskilja dem åt på olika sätt, och detta är långt mer avancerat än det verkar. Det krävs djup kunskap och förståelse för växter för att kunna göra det. Linnés system har också överlevt nästan oförändrat ända fram till våra dagar. Visst, det har finslipats, men det är ändå i princip vad vi fortfarande använder oss av. Utan Linné ingen modern biologi helt enkelt.

På flera sätt hade Linné den perfekta uppsättningen egenskaper som en vetenskapsman måste ha. För det första var han mycket nyfiken på sin omvärld. För det andra var han mycket öppen, och utgick inte från att han hade svaren redan innan han ens ställt frågorna. Och för det tredje hade han en enorm energi, något som man definitivt måste ha som vetenskapsman. Han var en föregångare på många olika sätt, och det är inte konstigt att han har den status han har idag.