UPSC

En till WordPress-webbplats

Odödlighet – inte omöjligt

Det finns många som önskar att de vore odödliga. Något som kanske verkar attraktivt, men tänker man på det lite mer noggrant så är frågan om det inte egentligen är mer skräckinjagande. Men odödlighet är långt ifrån omöjligt i naturen, och det finns både växter och djur som – rent teoretiskt – är odödliga.

Men odödlighet kan vara svårt att definiera. Ofta brukar det hävdas att växter som förökar sig genom kloning är odödliga, eftersom varje ny växt är identisk med föregående. Där kan det också vara svårt att avgöra om en växt dör eller inte: delar av växten dör definitivt men helheten lever vidare. För en lekman kan denna form av odödlighet verka som fusk, och är inte vad som vanligtvis avses. Det gör att det är tveksamt om någon växt verkligen kan kvalificera sig för att kallas odödlig. Däremot finns det djur som, verkar det som, faktiskt är odödliga. Om de inte blir uppätna eller drabbas av en sjukdom, så verkar det som om de kan leva för evigt.

Det gäller i huvudsak mycket små djur, men med ett stort undantag: hummern. Så vitt vi kan avgöra så åldras inte humrar som de flesta andra djur. När de blivit vuxna så stannar deras åldringsprocess, även om de fortsätter att växa i storlek. Men det finns ingenting som tyder på att de någonsin skulle dö av ålderdom. Detta låter som grunden för en skräckfilm: en flera tusen år gammal hummer som växt och väst till skräckinjagande proportioner. Men det verkar som om detta faktiskt är möjligt i teorin.


Leave a Reply

Your email address will not be published.