UPSC

En till WordPress-webbplats

Kan växter tänka?

En väldigt fascinerande fråga är om växter kan tänka eller inte. De flesta skulle nog säga att nej, självklart kan inte växter tänka. Och det är nog, i grund och botten, ett korrekt antagande. Men det finns växter som uppvisar så pass komplicerade responser på olika stimuli att det i alla fall verkar som de kan tänka. Att det dessutom inte är helt klarlagt vad som menas med tänkande gör att det är svårt att svara kategoriskt ”nej” på den frågan. Växter kanske inte tänker som djur, men ibland är det svårt att märka någon skillnad.

Olika köttätande växter är kanske det första man kommer att tänka på, men även exempelvis Venus flugfälla är ganska simpel jämfört med andra exempel. Allt den gör är att ”slå ihop” om en insekt landar mellan bladen, vilket inte direkt kräver så mycket tänkande. Men många växter samarbetar på en mängd olika sätt som kan verka som ren magi om man inte förstår vad det är som händer. Det finns växter som, om de omgivande växterna är av en annan art växer extra mycket – de försöker helt enkelt konkurrera ut allt motstånd. Men om de å andra sidan är av samma art så samarbetar de, genom att inte växa mer än nödvändigt; ett exempel är amerikanska Impatiens Pallida.

Sådana former av samarbete är mycket vanligt i växtvärlden, och det är inte konstigt om en lekman som läser om allt förunderligt växter kan göra börjar tro att det finns växter som kan tänka. Men svaret är att det helt enkelt rör sig om komplicerade responser på stimuli.


Leave a Reply

Your email address will not be published.