UPSC

En till WordPress-webbplats

Hur mycket finns kvar att upptäcka?

Även om växter r mitt huvudintresse, så är jag givetvis även intresserad av djur också, och biologi i allmänhet. Det finns så otroligt mycket spännande och intressant att upptäcka där ute. Ibland kan det verka som om vi i stort sett upptäckt det viktigaste. Visst, Homo floresiensis som vi ”upptäckte” för några år sedan var spännande: en utdöd människoart som verkade vara hobbitar på riktigt. Men det var, i princip, ingenting som skakade om vår grundförståelse för människans tillkomst eller djurvärlden i stort.

Men ibland upptäcker vi något som helt enkelt inte passar in, även om det kan ta tid att förstå det. 1986 fångades ett mycket litet och konstigt djur utanför Australiens kust (mycket litet, ett par millimeter bara), som såg ut lite grand som en kantarell. Djuret i fråga var otroligt svårt att kategorisera och nu 2014 verkar det som om det inte tillhör det ”vanliga” djurriket, utan en sidogren. Denna sidogren är känd från 600 miljoner år gamla fossiler, men det har inte kunnat klargöras att det verkligen rör sig om en sidogren av liv. Nu verkar det som om det, faktiskt, rör sig om det.

Allt djurliv på jorden är besläktat, även om det kan vara svårt att förstå, men så är det. Förutom nu detta mystiska lilla djur. Helt unikt är inte sådana här upptäckter, men extremt ovanligt – några gånger per århundrade kanske. Dendrogramma Enigmatica och Dendrogramma Discoides är deras vetenskapliga namn (två olika arter upptäcktes), och vi vet ännu inte riktigt var de passar in. Sådan osäkerhet är det mest spännande man kan uppleva som vetenskapsman.


Leave a Reply

Your email address will not be published.