UPSC

En till WordPress-webbplats

Grunden: Carl von Linné

linneVäxter och Sverige är intimt sammanknippade. Det är i själva verket Sverige som ligger till grunden för modern botanik tack vare Carl von Linné, den störste svenske vetenskapsmannen någonsin. Men inte bara botanik, utan även zoologi och biologi som helhet har Carl von Linné att tacka för så mycket att det är svårt att begripa idag. Vad Isaac Newton var för fysik var Linné för biologi. Vid ett hastigt påseende kan det verka lite överdrivet. Allt han gjorde var ju att ge namn åt och klassificera växter. Eller…?

Men det är faktiskt något som är extremt mycket mer komplicerat än de flesta förstår. Att klassificera växter innebär att mån måste kunna särskilja dem åt på olika sätt, och detta är långt mer avancerat än det verkar. Det krävs djup kunskap och förståelse för växter för att kunna göra det. Linnés system har också överlevt nästan oförändrat ända fram till våra dagar. Visst, det har finslipats, men det är ändå i princip vad vi fortfarande använder oss av. Utan Linné ingen modern biologi helt enkelt.

På flera sätt hade Linné den perfekta uppsättningen egenskaper som en vetenskapsman måste ha. För det första var han mycket nyfiken på sin omvärld. För det andra var han mycket öppen, och utgick inte från att han hade svaren redan innan han ens ställt frågorna. Och för det tredje hade han en enorm energi, något som man definitivt måste ha som vetenskapsman. Han var en föregångare på många olika sätt, och det är inte konstigt att han har den status han har idag.


Leave a Reply

Your email address will not be published.