UPSC

En till WordPress-webbplats

Archive for

Grunden: Carl von Linné

Växter och Sverige är intimt sammanknippade. Det är i själva verket Sverige som ligger till grunden för modern botanik tack vare Carl von Linné, den störste svenske vetenskapsmannen någonsin. Men inte bara botanik, utan även zoologi och biologi som helhet har Carl von Linné att tacka för så mycket att det är svårt att begripa […]